พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน–สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบ...

Read More

บริษัท Pasco จากประเทศญี่ปุ่นนำเสนอเทคนิคใหม่ในการสำรวจแผนที่ GIS แนวสายทางรถไฟ

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562) บริษัท Pasco จากประเทศญี่ปุ่นมานำเสนอเทคนิคใหม่ในการสำรวจแผนที่ GIS แนวสายทางรถไฟ ให้กับฝ่าย GIS และ ฝ่าย PMC ...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล บริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ในวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล บริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือ...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)

ในวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบแก้ไข...

Read More