เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ผู้บริหารบริษัทฯได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีของบริษัทฯ โดยผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่บริษัทฯ..