พิธีลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่าย Project Management & Construction Supervision (PMC) บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดได้ลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant CSC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกระยะแรก

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินระยะที่ 1 กลุ่มที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต๊นส์ จำกัด, บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด...

Read More

กิจกรรม CSR และ ท่องเที่ยวประจำปี CSR & Annual Company Trip, Sattahip, 20-22 December 2019

บริษัทฯ ได้จัดให้มีงานสัมมนา กิจกรรม CSR พร้อมท่องเที่ยวประจำปี ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ที่อำเภอสัตหีบ จ. ชลบุรี โดยวันศุกร์ที่ 20 บ่าย คณะผู้บริหารและพนักงานได้เข้าชมเรือรบหลวงภูมิพลฯ และไปกราบสักการะพระที่วัดหลวงพ่ออี๋เพื่อความเป็นสิริมงคล...

Read More

Annual Check-Up and Seasonal Influenza Vaccination 2019

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พร้อมทั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีนี้ได้ให้โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ ส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ มาให้บริการที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน เพราะช่วยค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

Read More

25th Anniversary Celebration

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นวันครบรอบ 25 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดปากน้ำ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทฯ ถวายเครื่อง ไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ผู้บริหารได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำงานมาต่อเนื่องครบ 10 ปี และรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อขอบคุณ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจดีตลอดมา

Read More