การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม/ชุมชน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการ...

Read More

New Year Celebration Lunch & Gifts Exchange, 25 January 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ เริ่มด้วยการกล่าวสรุปงาน โครงการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาโดยผู้บริหารทั้งสองท่าน...

Read More

กทพ. ลงนามในสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ทางพิเศษ สายพระราม ๓–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่ นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้าง...

Read More

Annual Company Trip to Japan

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเดินทางท่องเที่ยวประจำปีไปประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ อย่างครบถ้วน เป็นทริปที่ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน เป็นที่พอใจของพนักงานมาก...

Read More

Annual Check-Up and Seasonal Influenza Vaccination

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พร้อมทั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีนี้ได้ให้โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ ส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ มาให้บริการที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ...

Read More