พิธีลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่าย Project Management & Construction Supervision (PMC) บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดได้ลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant CSC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกระยะแรก

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินระยะที่ 1 กลุ่มที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต๊นส์ จำกัด, บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน–สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบ...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล บริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ในวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล บริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือ...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)

ในวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ...

Read More
  • 1
  • 2