พิธีลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่าย Project Management & Construction Supervision (PMC) บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดได้ลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant CSC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกระยะแรก

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินระยะที่ 1 กลุ่มที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต๊นส์ จำกัด, บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด...

Read More